I ett skede när alla tankar virvlar runt som löv i en höstvind, känner jag ett behov av att låta en del ta form i ord. Vad kan vara bättre än att pränta ner dem på denna blogg, med hjälp av tangenterna. Min vardag, mina innersta tankar, mina ytliga funderingar kan, för en gångs skull, få ett utrymme alldeles för sig själva.

Hur många?

söndag 19 januari 2014

Stolt feminist!

"Feminism är en samling rörelser som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen." (sv.wikipedia.org/wiki/Feminism)

Alltså borde en feminist vara någon som vill ha just detta. Vem vill inte det, är min fråga? Och vad tror de i så fall att de vinner på att det inte är så? Det är knappast så att de, som är emot själva grundtanken om likställighet, reser sig upp och säger att kvinnan är underlägsen mannen. I dagens samhälle är det inte politiskt korrekt och inte socialt accepterat. Istället säger man att feminismdebatten och feministerna har gått över styr. De påstås dra alla män över en kam och många går till försvar. Ordet feminist används ibland för att göra kvinnor mindre kvinnliga och som om det vore något kränkande. Jag är feminist och jag är stolt över det. Det har inget med hur jag ser ut, vad jag har på mig eller vad jag tycker om att göra. I den bästa av mina världar har kvinnor och män lika rättigheter och blir bedömda utifrån lika villkor. För mig handlar det inte om det bästa kvinnliga eller det bästa manliga utan om det bästa mänskliga vi kan vara tillsammans - likställda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar